Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Kvartalen

Syftet med Kvartalen är att höja kvaliteten i vården på sjukhus i Västra Götaland. Kvartalen är ett webbaserat system som redovisar kvalitet i sjukhusvården och möjliggör jämförelser mellan sjukhus. Det handlar bland annat om diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Främst är Kvartalen till för sjukhusledningarna, men det finns förklaringstexter så att även du som saknar medicinsk utbildning kan ta till dig innehållet. Det finns inte data för alla typer av vård, så Kvartalen är inte heltäckande. Men systemet är ändå en början till kvalitetsredovisning.