Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Vetenskaplig publicering

Baserad på kvalitetsregister anslutna till Registercentrum Västra Götaland 

Observera att det vanligtvis kräver inloggning att få fram sammanfattningar och fulltextartiklar.

Steinarsson, A.O., Rawshani, A., Gudbjörnsdottir, S., (...), Svensson, A.-M., Sattar, N.
Diabetologia, pp. 1-8. 2018
Eneqvist, T., Nemes, S., Bülow, E., Mohaddes, M., Rolfson, O.
International Orthopaedics, pp. 1-7. 2018
Hessulf, F., Karlsson, T., Lundgren, P., (...), Herlitz, J., Engdahl, J.
International Journal of Cardiology, 2017
Nero, H., Dahlberg, J., Dahlberg, L.E.
Journal of Medical Internet Research, 19(12), art. no. e422. 2017
Herngren, B., Lindell, M., Hägglund, G.
Acta Orthopaedica, pp. 1-5. 2017
Cremaschi, L., Kardell, M., Johansson, V., (...), Hultman, C.M., Landén, M.
Psychiatry Research, 258, pp. 9-14. 2017
Nilsson, J., Åkesson, K., Hanberger, L., Samuelsson, U.
Pediatric Diabetes, 18(8), pp. 848-852. 2017
Persson, S., Dahlquist, G., Gerdtham, U.-G., Steen Carlsson, K.
Diabetologia, pp. 1-12. 2017
Lindell, N., Carlsson, A., Josefsson, A., Samuelsson, U.
Diabetologia, pp. 1-8. 2017
Nord, A., Svensson, L., Karlsson, T., Claesson, A., Herlitz, J., Nilsson, L.
Resuscitation, 120 pp. 88-94. 2017
Schmidbauer, S., Herlitz, J., Karlsson, T., Axelsson, C., Friberg, H.
Resuscitation, 120 pp. 95-102. 2017
Matuleviciene-Anängen, V., Rosengren, A., Svensson, A.-M., (...), Haraldsson, B., Lind, M.
Heart, 103(21), pp. 1687-1695. 2017
Chantzichristos, D., Persson, A., Eliasson, B., (...), Svensson, A.-M., Johannsson, G.
European Journal of Endocrinology, 178(1), pp. 113-120. 2017
Karlsson, S.A., Hero, C., Eliasson, B., (...), Eeg-Olofsson, K., Andersson Sundell, K.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 26(10), pp. 1220-1232. 2017
Hasselqvist-Ax, I., Nordberg, P., Herlitz, J., (...), Rosenqvist, M., Hollenberg, J
Journal of the American Heart Association, 6(10), art. no. e005873. 2017

Sidor