Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Andreas Gremyr, projektledare Psykiatrikompassen

Andreas Gremyr projektledde under 2014 skapandet av Psykiatrikompassen.

Tobias Edbom och Claes Norring, Psykiatrikompassen

Det vidare arbetet med Psykiatrikompassen leds av Tobias Edbom, biträdande registerhållare för BUSA, och Claes Norring, registerhållare för Riksät.

2015-01-19
Västsverige först med öppen online-redovisning av psykiatrins kvalitet

Efter många år av tekniska problem börjar nu de psykiatriska kvalitetsregistren leverera data. Den 19 januari öppnar webbplatsen Psykiatrikompassen. Här visas kvalitetsdata kvartalsvis ända ner på enhetsnivå för psykiatrin i Västra Götaland och Halland. Resten av Sverige ska successivt komma efter.

Psykiatrikompassen ger långt ifrån en heltäckande bild av kvaliteten i de två regionernas psykiatri. För stora patientgrupper finns det inga kvalitetsregister och där det finns register är det långt ifrån alla patienter som finns med. Men detta är en början och visar vad som är möjligt att göra.

- Tidigare har verksamheter som registrerar i psykiatriska kvalitetsregister inte fått några utdata på flera år annat än i årsrapporter som är fördröjda 8-10 månader. Att man nu kan få den viktigaste informationen från flera register samtidigt varje kvartal är ett jättestort steg, säger Andreas Gremyr, projektledare för Psykiatrikompassen.

Förhoppningen är att fler enheter ska bli motiverade att använda kvalitetsregister när de ser vad man kan få ut av dem. Västra Götalandsregionen och Psykiatrin Halland har tagit initiativet till att skapa Psykiatrikompassen och bekostar den. De har beslutat att den ska vara öppen för alla. Utvecklingsarbetet har haft ett starkt fokus på användarvänlighet. De som har skapat Psykiatrikompassen har intervjuat verksamhetsföreträdare om vad de behöver. De har också genomfört användartester för att kunna skapa en så funktionell design som möjligt. Arbetet med Psykiatrikompassen leds och samordnas av Registercentrum Västra Götaland.

Snart hela Sverige
2015 kommer arbetet att fortsätta med inriktningen att alla landets regioner och landsting ska finnas med i Psykiatrikompassen. Regionerna och landstingen tillsammans kommer att bekosta den vidare utvecklingen. Arbetet projektleds av Tobias Edbom, biträdande registerhållare för BUSA som är ett kvalitetsregister för ADHD-behandling, och Claes Norring, registerhållare för Riksät, ett kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Psykiatrikompassen innehåller till att börja med 14 indikatorer från 7 psykiatriska kvalitetsregister. Det handlar om psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD, beroendevård, ECT (elektrokonvulsiv behandling), rättspsykiatri och ätstörningar. Målgrupperna är verksamhetschefer, behandlare och beslutsfattare.

- Om en verksamhetschef har nytta av Psykiatrikompassen och kan rapportera både nedåt i sin organisation och uppåt till beslutsfattare, då fyller den sin huvudfunktion, säger Andreas Gremyr.

Charlotta Sjöstedt

Besök Psykiatrikompassen, www.psykiatrikompassen.se
Frågor besvaras av Andreas Gremyr, projektledare, 031-3432314, andreas.gremyr@vgregion.se