Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Ola Rolfson, registerhållare för Höftprotesregistret och ledare för forskningsprojekt om artros.

Ola Rolfson, registerhållare för Höftprotesregistret och ledare för forskningsprojektet.

2017-11-17
Stort anslag till artrosforskning där tre kvalitetsregister bidrar

AFA Försäkring har beviljat 2,4 miljoner kronor till ett treårigt forskningsprojekt om artros. Data hämtas framför allt från kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret.

Det finns behov av ökad kunskap om utvecklingen av artros över tid. Man behöver veta vilka patienter som har en god prognos med långsam sjukdomsutveckling och vilka som ska rekommenderas protesoperation. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra behandlingen vid artros.

- Idag vet vi ganska lite om vilka faktorer som påverkar symtomutvecklingen vid knä- och höftartros. Det här projektet kommer att kunna svara på hur andra sjukdomar, socioekonomiska faktorer och andra patientegenskaper påverkar sjukdomsutvecklingen. Vi kommer också att få veta hur dessa faktorer påverkar resultatet av artrosskola och behovet av en eventuell protesoperation, säger Ola Rolfson, registerhållare för Höftprotesregistret och ledare för forskningsprojektet.

Projektet ska undersöka 50 000 patienter som gått artrosskola. Förutom från de tre kvalitetsregistren ska data hämtas från SCB och Socialstyrelsens patientregister.

- BOA-registret innehåller världsunik information om personer som har gått artrosskola. I projektet kommer vi bland annat att jämföra populationen i BOA-registret med befolkningen i stort. Vi ska titta på samsjuklighet, utbildningsnivå, inkomst, yrke, civilstånd, sjukskrivning, vårdkonsumtion och geografiska skillnader, säger Ola Rolfson.