Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Erik Bülow, statistiker och doktorand vid Höftprotesregistret

Erik Bülow, statistiker och doktorand vid Höftprotesregistret och förste författare till studien.

2017-06-21
Samsjuklighet spelar liten roll efter höftprotesoperation

En ny forskningsstudie från Svenska Höftprotesregistret visar ett mycket svagt samband mellan samsjuklighet hos patienter som höftprotesopereras på grund av artros och senare dödlighet. Trolig orsak är att det är en generellt frisk grupp patienter som erbjuds operation.

120 836 patienter som fick höftprotes under perioden 1999-2012 inkluderades i studien. Data om samsjuklighet hämtades från patientregistret hos Socialstyrelsen. Det innehåller bland annat uppgifter om diagnoser vid sjukhusvård.

– Vi ser att det är väldigt svårt att förutspå död utifrån den samsjuklighet som fanns vid operationstillfället och ett år före, säger Erik Bülow, statistiker och doktorand vid Höftprotesregistret och förste författare till studien.

Sambandet med samsjuklighet var svagt direkt efter operationen och sedan blev det ännu svagare 5, 8 och 14 år efteråt.

Noggrant urval
– De som får höftprotes på grund av artros är relativt friska, ofta till och med väldigt friska, om man jämför med personer som är lika gamla och av samma kön, säger Erik Bülow.

Liksom med alla större ingrepp finns det risker med höftprotesoperationer. Kirurgerna gör därför en noggrann bedömning av varje patient och väger risker mot förväntade vinster. Patienten ska vara tillräckligt frisk för att ha glädje av operationens resultat och så frisk att operationen inte är alltför riskfylld.

– Det är en tämligen frisk grupp man opererar och de som har en del samsjuklighet med sig har man behandlat på ett sådant sätt att de är tillräckligt bra för att opereras, säger Ola Rolfson, ortoped och registerhållare för Höftprotesregistret.

Det kan till exempel handla om patienter som har högt blodtryck, diabetes eller hjärtsvikt. Deras sjukdomar ska före operationen vara så väl kontrollerade att de inte utgör några problem. En indikation på att detta fungerar bra är att de som höftprotesopererats på grund av artros lever längre än befolkningen generellt.

Inlägg i forskardebatt
Den nya studien är ett inlägg i en debatt bland forskare inom fältet.

– Den största nyttan med vår studie är för annan forskning, eftersom man brukar föreslå att man alltid ska inkludera samsjuklighet när man predicerar död, men nu har vi visat att samsjukligheten inte spelar någon stor roll i det här fallet, säger Erik Bülow.

Studien fick nyligen pris som en av tio bästa posters på en kongress i Wien arrangerad av European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology.

Charlotta Sjöstedt

Referens
Comorbidity does not predict long-term mortality after total hip arthroplasty
Erik Bülow, Ola Rolfson, Peter Cnudde, Cecilia Rogmark, Göran Garellick, Szilárd Nemes
Acta Orthopaedica 2017, in press

Läs också Ny avhandling kan ge säkrare höftoperationer.