Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

2018-03-12
Patienter som höftprotesopereras lever längre enligt ny studie

Höftprotesoperationer inte bara förbättrar patienternas livskvalitet, utan förlänger också deras liv i jämförelse med personer av samma kön och i samma ålder. Den slutsatsen dras i en ny studie baserad på data i Svenska Höftprotesregistret.

Under ett decennium efter höftprotesoperation har patienterna en något förbättrad överlevnad jämfört med befolkningen i stort.

– Vår studie indikerar att höftprotesoperation kan lägga år till livet likaväl som liv till åren. Chanserna ökar för längre överlevnad samtidigt som livskvaliteten förbättras, säger Peter Cnudde, en av forskarna bakom studien.

Forskarna undersökte överlevnaden för patienter som fick total höftprotes (ny ledskål, ledkula och lårbenshals) inopererad. 132 000 patienter ingick och de opererades under åren 1999-2012. Medelåldern vid tiden för operationen var 68 år. Medianen för uppföljningstiden var 5,6 år och under den tiden dog 16,5 procent av patienterna.

Jämförelser med svenska befokningen
De höftprotesopererade patienterna jämfördes med personer av samma kön och ålder i den svenska befolkningen i stort. Det första året var överlevnaden en procent högre för de höftprotesopererade. Efter fem år hade skillnaden ökat till tre procent, sedan sjönk den och efter tolv år var den borta.

Skillnaden i överlevnad var signifikant bland patienter som opererats på grund av artros, vilket var 91 procent. De som opererats med anledning av andra diagnoser hade sämre överlevnad än jämförelsegruppen.

Forskarna skriver att orsakerna till den förbättrade överlevnaden troligen är flera. En sak som har betydelse är att bara patienter som i övrigt är vid god hälsa väljs ut till operation. Men forskarna tror också att operationen i sig har en gynnsam effekt på överlevnaden.

– Ingen kirurg skulle rekommendera höftprotesoperation till patienter bara för att de ska leva längre, men det är troligt att de förbättrade överlevnadschanserna är associerade med operationen, säger Peter Cnudde.

Referens
Do Patients Live Longer After THA and Is the Relative Survival Diagnosis-specific?
Cnudde, Peter MD; Rolfson, Ola MD, PhD; Timperley, A. John FRCS(Ortho), DPhil; Garland, Anne MD, PhD; Kärrholm, Johan MD, PhD; Garellick, Göran MD, PhD; Nemes, Szilard PhD.
Clinical Orthopaedics and Related Research, 2018