Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Om Registercentrum
Västra Götaland

Registercentrum Västra Götaland erbjuder stöd till nationella kvalitetsregister. Dessa är sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv. Med hjälp av de fakta man får fram ur registren kan sjukvårdspersonalen förändra vården till det bättre för patienterna.

Omkring 26 kvalitetsregister är anslutna till Registercentrum Västra Götaland. Dessutom har vi regionala uppdrag. Viktigast bland dem är att vi har utvecklat och driver webbapplikationen Kvartalen som redovisar kvalitetsmått för sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Registercentrum Västra Götaland har drygt 30 anställda och finns i lokaler på Medicinareberget i Göteborg. Vi tillhör Västra Götalandsregionen, men finansieras till största delen av staten och andra landsting. Vi är ett av flera regionala registercentra i Sverige.

 

Vårdresultat enligt patienterna

En viktig del av informationen i nationella kvalitetsregister är patienternas egna rapporter om resultaten av den vård de fått. På Registercentrum Västra Götaland finns specialister på hur man samlar sådan information med hjälp av olika frågeformulär. Det gäller att göra detta på rätt sätt så att svaren blir jämförbara och pålitliga.

 

Utvecklingsledare

Utvecklingsledarna samordnar centrets insatser för ett kvalitetsregister. De bistår registrets personal med värdefulla kunskaper. De vet vad som har fungerat och inte fungerat för andra register. Utvecklingsledarna kan ge vägledning om hur man bedriver förbättringsarbete i vården med hjälp av information ur kvalitetsregister. De har kunskaper om juridiska frågor, hur man ansöker om pengar för kvalitetsregister, vilka resurser som finns på andra håll och så vidare.

 

Systemutvecklare och konfiguratörer

Systemutvecklarna och konfiguratörerna skapar och underhåller kvalitetsregistrens IT-struktur. De konstruerar till exempel de webbformulär där vårdpersonal fyller i uppgifter om patienter. De säkerställer att obehöriga inte kan ta sig in i registren och att data lagras på ett betryggande sätt.

 

Statistiker

Statistikerna gör bearbetningar av insamlade data. De konstruerar diagram som på ett pedagogiskt sätt visar olika resultat i registrens årsrapporter. De tar också fram statistik ur kvalitetsregistren åt till exempel vårdgivare, forskare och läkemedelsbolag. Statistikerna ingår i olika forskningsprojekt som bedrivs med hjälp av kvalitetsregister.

 

Här finns länkar till register anslutna till Registercentrum Västra Götaland.