Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Om Registercentrum
Västra Götaland

Registercentrum Västra Götaland ger stöd till nationella kvalitetsregister och vår kompetens finns framför allt inom områdena IT, statistik och utvecklingsledning. Vi hör till Västra Götalandsregionen, men vårt uppdrag är främst nationellt.

 

Syftet med vår verksamhet

Nationella kvalitetsregister är sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv. I registren samlar man data om patienter och behandlingar. Mest väsentligt är att man samlar data om hur det går för patienterna. Med solida fakta som grund kan sjukvårdspersonalen genomföra förbättringar. Här är ett av många exempel på vad de uppnått. Svenska barn med diabetes får allt bättre blodsockervärden. Det betyder att de presterar bättre i skolan. Det betyder också att risken är lägre att de ska drabbas av komplikationer som vuxna, till exempel hjärt-kärlsjukdomar eller skador på ögonen och njurarna.
Ofta är det engagerade läkare som startar kvalitetsregister. De brinner för att patienterna inom deras specialitet ska få den bästa möjliga vården. I början av sin registerverksamhet behöver de kunskap om hur man organiserar ett kvalitetsregister. De behöver hjälp att skapa IT-strukturer för registren och hjälp med statistiska bearbetningar av patientdata. Vi på Registercentrum Västra Götaland kan det här. Vi hjälper den engagerade sjukvårdspersonalen att nå dit de vill med sina kvalitetsregister. Målet är bättre hälsa och längre liv för patienterna.

 

Fakta om Registercentrum Västra Götaland

Vi är ett av flera registercentra i Sverige. Företrädarna för kvalitetsregistren väljer vilket registercentrum de vill vara anslutna till. Idag är cirka 26 kvalitetsregister anslutna till oss. Vi har också regionala uppdrag. Bland annat har vi utvecklat och driver webbapplikationen Kvartalen som redovisar kvalitetsmått för alla sjukhus i Västra Götalandsregionen.
Registercentrum Västra Götaland har drygt 30 medarbetare. Vi finns i lokaler på Medicinareberget, nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Administrationerna för flera register och Regionalt cancercentrum väst håller till i samma lokaler. Många nyckelkompetenser och stor erfarenhet är samlad i huset.
 

Registercentrum Västra Götaland har lokaler på Medicinareberget i Göteborg. Bland medarbetarna finns de kompetenser som behövs för att utveckla kvalitetsregister.