Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Register

 

Kvalitetsregister anslutna till

Registercentrum Västra Götaland

 

BOA – Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Bröstimplantatregistret (kandidatregister)

Luftvägsregistret

Nationella registret för ortognatkirurgi (under uppbyggnad)

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård:

Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

Registret för grav hörselnedsättning hos vuxna

Registret för hörselnedsättning hos barn

Registret för myringo- och ossikuloplastik

Registret för otoskleroskirurgi

Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi

Septumplastikregistret

Tonsilloperationsregistret

NDR – Nationella Diabetesregistret 

SWEDIABKIDS – Nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar med diabetes

QregPV – Primärvårdens kvalitetsregister Västra Götaland

Riksfot – Svenska fotkirurgiska registret

SESAR – Svenska Sömnapnéregistret

SHPR – Svenska Höftprotesregistret

SPOQ – Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister

Svenska Epilepsikirurgiregistret

Svenska Frakturregistret

Svenska Hjärt- lungräddningsregistret

Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi

Svenska registret för renal denervering (under uppbyggnad)

Svenska Thoraxtransplantationsregistret

 

Psykiatriregister

BipoläR – Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

BUSA – Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsstjärnan – Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård

PsykosR – Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

Q-bup – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri (kandidatregister)

RättspsyK – Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister

SBR – Svenskt Beroenderegister

SibeR – Svenska internetbehandlingsregistret (kandidatregister)