Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Erik Pålsson, biträdande registerhållare för BipoläR

Erik Pålsson, biträdande registerhållare för BipoläR.

2017-11-22
BipoläR inför certifiering av enheter som når kvalitetsmål

Med start i början av 2018 kommer kvalitetsregistret BipoläR att certifiera enheter som når upp till vissa kvalitetsmål. De certifierade enheterna ska få diplom att sätta upp i väntrummen. De kan också visa sina uppdragsgivare att de har en kvalitetsstämpel.

– Det här ska vara en belöning för de enheter som faktiskt jobbar mycket med sina registreringar och sin kvalitet. De ska kunna få ett kvitto på att de gör ett bra jobb, säger Erik Pålsson, biträdande registerhållare för BipoläR.

BipoläR samlar data om behandling för patienter med bipolär sjukdom. Det är på många sätt ett välutvecklat register, men täckningsgraden är ett problem. Under 30 % av de patienter som behandlas för bipolär sjukdom finns med i registret. Certifieringen är tänkt att uppmuntra enheterna att öka täckningsgraden och att arbeta aktivt med de delar av vårdens kvalitet som registret mäter.

Det kommer att finnas tre certifieringsnivåer. För att nå de båda lägsta nivåerna ska man ha registrerat en godtagbar andel av sina patienter. Man ska också i tillräckligt hög grad ha besvarat särskilt viktiga frågor i registrets frågeformulär. Den högsta certifieringsnivå kommer de enheter att nå som dessutom uppfyller målen för registrets prioriterade kvalitetsmått:

  • Andel patienter som medicinerar med litium
  • Andel patienter som under en viss period återfaller i sjukdomsskov
  • Andel patienter som diagnosticerats med hjälp av ett strukturerat diagnostiskt instrument
  • Andel patienter som fått utbildning för att kunna hantera sin sjukdom

Psykiatrikompassen redovisar hur olika landsting/regioner och enheter når upp till mål för dessa kvalitetsindikatorer. Statistiken gäller enbart registrerade patienter.

Läs mer om kvalitetsregistret BipoläR.