Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Ulrika Frithiofsson, Registercentrum Västra Götaland Peter Gidlund, Registercentrum Västra Götaland

Här finns sakkunskap om kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv. Syftet är att göra vården bättre för patienterna. Registercentrum Västra Götaland ger nationella kvalitetsregister det stöd de behöver. Vänd dig till oss med frågor om kvalitetsregister.


Ulrika Frithiofsson, avdelningschef
010-441 29 40, maila Ulrika Frithiofsson
Peter Gidlund, chef statistikenheten
010-441 29 20, maila Peter Gidlund