Hos oss utvecklas nationella kvalitetsregister till
kraftfulla instrument för att förbättra svensk sjukvård.

Jonas Lekander, Registercentrum Västra Götaland Monika Hellstrand, Registercentrum Västra Götaland

Här finns sakkunskap
om kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister är sjukvårdens medel för att kritiskt granska sig själv. Syftet är att göra vården bättre för patienterna. Registercentrum Västra Götaland ger nationella kvalitetsregister det stöd de behöver. Vänd dig till oss med frågor om kvalitetsregister.
Jonas Lekander, senior rådgivare
010-441 29 26, maila Jonas Lekander
Monika Hellstrand, utvecklingsledare
010-441 29 49, maila Monika Hellstrand